Server Requirements

 • PHP – 7.1.3
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension
 • Ctype PHP Extension
 • JSON PHP Extension
 • BCMath PHP Extension
 • Curl PHP Extension
 • MYSQL
 • Mcrypt enabled
 • Node – v12.3.1
 • Nodejs – v4.2.6
 • Npm – v6.9.0
 • Redis server